Електронна винетка

От 1 януари 2019 г. в България се
въвежда електронна винетка за ползване на платената пътна мрежа. За
тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е-винетките ще са валидни до 15
август 2019 г. включително. От 16 август 2019 г. за тях се въвежда тол
като съвременен начин за събиране на такси.

Цените на всички видове винетки остават непроменени и през 2019 г.

Системата за събиране на пътни такси е
базирана на съвременни технологии, които позволяват удобни начини за
плащане и осъществяване на контрол. 

С влизане в сила на е-винетката отпада
необходимостта да се залепва хартиен стикер на предното стъкло на
пътното превозно средство. При проверка от контролните органи на пътя,
шофьорите не са задължени да представят документ, удостоверяващ купена
e-винетка.

Конвертирането към е-винетка е препоръчително

Всички хартиени винетни стикери, купени
през 2018 г. и които изтичат след 1 януари 2019 г., запазват своята
валидност. Шофьорите трябва да ги запазят, залепени на предното стъкло
на автомобила до датата, на която изтичат.

Сайтът www.bgtoll.bg дава възможност за конвертиране на валидните хартиени винетки към електронни, като операцията не е задължителна. Тя обаче се препоръчва за улеснение при пътуването. При спиране от тол контрола, шофьорите няма да се считат за нарушители, след като имат валидна винетка, залепена на стъклото.


Flag Counter