Кога е нужен адвокат застрахователно право София

Ето и кои са случаите, в които съдействието от адвокат застрахователно право София не само би ви било полезно, но е и силно препоръчително, за да си осигурите адекватна защита на вашите права и интереси.

Имате правен въпрос или цялостен казус и не знаете към какъв адвокат да се обърнете? Адвокатите по застрахователно право се занимават със всякакви въпроси по сключване и изпълнение на договори за застраховки и предоставят юридически консултации във връзка с отношенията, възникващи по повод на застраховката.

С какво се занимава един адвокат застрахователно право София

Основната дейност на адвокатите по застрахователно право се върти около оказване на необходимото адвокатско съдействие и юридическа помощ при възникване на казуси със застраховки като:

  • Гражданска отговорност
  • Трудова злополука
  • Злополука
  • Имущество
  • Живот
  • Карго
  • Професионална отговорност в проектирането и строителството
  • Помощ при пътуване

Без значение дали застраховката се сключва задължително, както е например при застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“ или доброволно, опитният застрахователен адвокат може да отговори на всички ваши въпроси по сключването и реализацията на съответния вид застраховка.

Ако до този момент не ви се е налагало да търсите адвокатска помощ и нямате свой доверен специалист, може да се запознаете с дейността и опита на един отличаващ се адвокат застрахователно право София на сайта Zastrahovan.eu.

Освен консултации, добрият застрахователен адвокат предлага и изготвяне на важни документи за защита на вашия интерес. В зависимост от развитието на отношенията, тук може да се касае за изготвяне на писмени претенции, които да послужат пред застрахователя за изискване на неговото произнасяне по осъществен застрахователен риск, който обуславя получаването на обезщетение.

След като предявите изготвената от специалиста застрахователна претенция, следва произнасяне на застрахователното дружество по нея. В случай, че откаже да изплати обезщетение или се съгласи да изплати такова, но в размер, който е занижен спрямо действителната вреда, адвокатът ще ви помогне и в изготвянето на възражение, което да послужи пред него.

Ако и при подаване на възражението не получите желаното обезщетение, или ако въобще не получите произнасяне от застрахователя, може да преминете към предявяване на иск пред съда срещу застрахователното дружество.

Представителство по дела срещу застраховател

Съдействието на адвоката може да се изрази и в изготвяне на искова молба срещу застрахователя и представителство по така инициираното дело срещу него. Обикновено тук се касае за немалък имуществен интерес, така че ползването на услугите на опитен адвокат е изключително препоръчително, за да се гарантира акуратна защита на вашите интереси.

Zastrahovan.eu има богат опит в такива дела, който може да ви бъде от полза. Може да се свържете с него и за представителство пред чуждестранни застрахователи, когато се търси обезщетение за ПТП, осъществено извън страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *